Một nền giáo dục đẳng cấp thế giới

18 trường trong chương trình Học bổng NZSS được tuyển chọn dựa trên các tiêu chí khắt khe về chất

lượng dạy và học, chăm sóc học sinh quốc tế, cũng như sự đa dạng của giáo dục New Zealand để mang

đến lựa chọn tốt nhất cho học sinh Việt Nam.

(Tham khảo danh sách trường dưới dạng bảng chi tiết tại đây.)

  • Avondale College

  • Marist College

  • Massey High School

  • Mount Roskill Grammar School

  • Pukekohe Highschool

  • Waitakere College

  • Westlake Girls High School

  • Hillmorton High School

  • Papanui High School

 

Bạn thắc mắc thông tin gì về học bổng, vui lòng để lại thông tin. Chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay lập tức.

Học sinh
Phụ huynh
Giáo viên

Vui lòng để lại thông tin để nhận cẩm nang NZSS 2024.

Học sinh
Phụ huynh
Giáo viên