Một nền giáo dục đẳng cấp thế giới

45 trường trong chương trình Học bổng NZSS được tuyển chọn dựa trên các tiêu chí khắt khe về chất

lượng dạy và học, chăm sóc học sinh quốc tế, cũng như sự đa dạng của giáo dục New Zealand để mang

đến lựa chọn tốt nhất cho học sinh Việt Nam.

(Tham khảo danh sách trường dưới dạng bảng chi tiết tại đây.)

  • Auckland Grammar School

  • Rosehill College

  • Avondale College

  • Glenfield College

  • Macleans College

  • Marist College

  • Mount Roskill Grammar School

  • Northcote College

  • One Tree Hill College

 

Bạn thắc mắc thông tin gì về học bổng, vui lòng để lại thông tin. Chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay lập tức.

Học sinh
Phụ huynh
Giáo viên

Vui lòng để lại thông tin để nhận cẩm nang NZSS 2023.

Học sinh
Phụ huynh
Giáo viên