36 trường trong chương trình Học bổng NZSS được tuyển chọn dựa trên các tiêu chí khắt khe về chất lượng dạy và học, chăm sóc học sinh quốc tế, cũng như sự đa dạng của giáo dục New Zealand để mang đến lựa chọn tốt nhất cho học sinh Việt Nam.

Lưu ý cho phụ huynh & học sinh:

 • Học sinh sẽ nộp đơn trực tuyến thông qua trang web chính thức của NZSS.
 • Mỗi học sinh sẽ được chọn 3 trường khác nhau (3 nguyện vọng) để xin học bổng, nhằm tăng cơ hội các em được chọn. Tỷ lệ chọi ở các trường tại Auckland thường cao hơn các vùng khác.
 • Học bổng NZSS hỗ trợ một phần học phí trong năm học đầu tiên, do đó, gia đình học sinh cần có sự chuẩn bị về tài chính cho các chi phí còn lại trong thời gian học tại New Zealand.
 • Để đạt được hiệu quả tối ưu trong việc du học tại New Zealand, phụ huynh cần cân nhắc trù bị và khuyến khích học sinh học trung học tại New Zealand ít nhất 02 năm.

Lưu ý về nộp visa:

 • Học sinh đạt học bổng NZSS nên bắt đầu thực hiện thủ tục nộp xin visa ngay sau khi xác nhận việc nhận học bổng và nhập học. Thời gian nộp xin visa cần được thực hiện trước ngày dự định khởi hành ít nhất 8 tuần.
 • Gia đình học sinh được khuyên chuẩn bị chứng minh tài chính cho ít nhất 2 năm học tập và sinh hoạt tại New Zealand. Mức học phí bình quân ở các trường trung học công lập tại New Zealand là 12.000 NZD đến 18.000 NZD.
 • Một phần của thủ tục xin visa sẽ yêu cầu người nộp cung cấp bẳng chứng về khả năng tài chính cho việc thanh toán phần học phí còn lại cho năm học đầu tiên, và khả năng chi trả cho các năm học tiếp theo, trong đó có thể bao gồm các chứng minh sau:
  • Gia đình có khả năng thanh toán 15.000 NZD cho tròn một năm học phí, kèm theo bằng chứng về nguồn tài chính cho khoản chi phí này
  • Tài liệu chứng minh việc chi trả chi phí sinh hoạt
  • Mẫu đơn ‘Sponsorship Form for Temporary Entry’ hoàn thành bởi một người/ đơn vị Bảo trợ được chấp nhận (acceptable sponsors)
  • Hoàn thành mẫu đơn ‘Financial Undertaking for a Student’

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/criteria/full-fee-paying-student-visa?nationality=nationality-VNM&country=residence-VNM&applying=no

 • Người nộp đơn cần cung cấp bằng chứng về mối quan hệ với thành viên gia đình đứng ra cung cấp tài chính cho học sinh.