Nhằm hỗ trợ các em học sinh trong quá trình nộp đơn học bổng NZSS và quá trình xin thị thực học tập tại New Zealand, Ban Điều hành Học bổng đã xét duyệt và lựa chọn các công ty tư vấn du học đủ điều kiện.

Danh sách các công ty như dưới đây:

1 Agent Hai
2 Asia Europe Co. Ltd
3 Asia Sun Travel Co
4 Avenue to Success
5 Blue Ocean Development and Investment Trading Company Limited
6 CCA_Sky Foster
7 Center for Youth International Education Studies
8 CMI Vietnam
9 Duc Anh Overseas Advisory & Translation Company Limited
10 Eduvina
11 ENC
12 Face Education Vietnam
13 Global Education Services Company Limited
14 Golden Key Education Development JSC
15 Green Future Vietnam Co. Ltd
16 ILA Overseas Study Centers
17 Khanh Nguyen Education Consultancy
18 Koru Education
19 L & V Education Consultancy Co
20 New Pathway Education Development Joint Stock Company
21 NOVA Education International Company
22 NZiFocus
23 OEC Global Education
24 OSLA Company Limited
25 Panda Limited Company
26 Quoc Anh IEC
27 Salute Vietnam International LMT Co
28 Seablue Recruitment Joint Stock Company
29 Students International Vietnam
30 Study Link
31 Sunlight Education Consultancy Co., Ltd
32 Tan Anh
33 TMS Education Joint Stock Company
34 Trang Viet Anh Co. Ltd
35 UE (United Education) Corporation
36 Uni-Link Consultancy Joint Stock Company
37 Viet Nam Professional Consultancy Company
38 Viet NZ
39 Vietravel Study Consulting Center


Các câu hỏi liên quan khác, vui lòng gửi về địa chỉ email
tam.ngo@enz.govt.nz
Phụ huynh, học sinh có thể liên lạc trực tiếp các công ty này để được tư vấn cụ thể việc chọn trường, thủ tục nộp đơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *