Thông Tin Các Vùng Cung Cấp Học Bổng NZSS

Thông tin về các vùng:  AUCKLAND Nhiệt độ: 15°C mùa đông – 23°C mùa hè Dân số: 1.415.550 Là một trong số các thành phố đứng đầu thế giới dành cho học sinh và sinh viên, Auckland tập trung các cơ sở giáo dục hàng đầu, với rất nhiều các chương trình đào tạo và trường học […]

Read More