New Zealand cấp học bổng Chính phủ bậc trung học đầu tiên dành riêng cho học sinh Việt Nam

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), ngày 17/1, đã công bố Học bổng New Zealand Schools Scholarships (NZSS) – học bổng Chính phủ đầu tiên của New Zealand dành cho bậc trung học, và Việt Nam hiện là nước duy nhất nhận được học bổng này. Chương trình được hỗ trợ bởi 36 trường […]

Read More